Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

Oznaka: D46
NEMA ISPITA

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici ima za cilj educiranje polaznika za učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima ali i opremom te informacijama u strojarnici za osiguravanje sigurne navigacije.


Trajanje tečaja: 20 sati (dva dana)
Popust na drugi tečaj – 10%, na treći tečaj – 20%, na četvrti tečaj – 30%, na peti tečaj – 40%.
Valjanost breveta: D46 brevet – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici se izdaje bez vremenskog ograničenja.


Napomena: Nakon odslušanog tečaja polaznik dobiva potvrdnicu – nema ispita!

Trajanje: 20 sati
Cijena: 1520kn