Javna Nabava

Poslovno učilište Nova Ideja (evidencijski broj iz Registra nositelja programa 79.) uz ovlaštenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Klasa: UP/I-406-01/19-01/07; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2, Zagreb, 03. lipnja 2019. godine u trajanju od tri godine, pokrenulo je sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) provedbu Programa izobrazbe u sustavu javne nabave u trajanju od 50 sati interaktivne nastave.

Nastavni program »Programa izobrazbe u području javne nabave« iz Priloga 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) osmišljen je u obliku predavanja i vježbi čime se polaznicima prenose znanja i kroz praktične primjere, izradu vježbi i sl. s ciljem razvoja vještina vezanih uz područje javne nabave, prvenstveno pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Predavači

Izdavanje potvrde

Polaznicima se izdaje potvrda o pohađanju Programa izobrazbe u području javne nabave kao preduvjet pristupa ispitu

Cijena programa

Cijena programa je 3.000,00 kuna – jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije pri izradi projektnih prijedloga.

Prijava

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje molimo Vas da nam elektronskim putem (e-mail) dostavite prijavu sa Vašim osobnim podatcima.